NV H. REPKO Ijzerwaren en Gereedschappen G. J. EILERS Co. J. L. H. SMITS Co. Laat ik U allen daarom alsnog, mede na mens mijn vrouw, hartelijk dank zeggen voor de vele blijken van belangstelling, welke wij bij gelegenheid van ons huwelijk hebben on dervonden van de zijde van onze A. F. C.- vrienden en tevens voor het prachtige ge schenk hetwelk wij van A. F. C. mochten ontvangen. PIET BOS EN VROUW. Onderschrift. Piet vroeg me tevens, of ik er een woordje bij wou voegen, om mijzelf de schuld te geven, dat het stukje een beetje laat verschijnt. ,,Je bent nog wel zoo n schlemiel,'' voegde hij er minzaam aan toe. Ja, ik zal nog meer standjes over die Juni-Schakel in ont vangst gaan nemen! Een Plaatsvervanger. Als Charley ginds in Zandvoort zit Jenevertje, jenevertje Kijkt naar Uw Hoed, leder ander doet het. REGULIERSBREESTRAAT 24 in Borsalino- en Wardhoeden Nu mijn vriend Charley met een flatteuse witte broek, ongegeneerde Schiller-kraag en de onmisbare blauwe bril op, Zandvoort's strand en boulevards onveilig maakt, nu Charley met vacantie is, nu hij dus veel meer te doen heeft dan anders, heeft hij het na tuurlijk te druk z'n journalistieke capaciteiten in dienst van ons clubblad te stellen. Met een galant gebaar, hem eigen, endos- seerde hij z'n clubplicht aan schrijver dezes, die, dankbaar voor zooveel eer een Charley te mogen vervangen, onmiddellijk met een pen- nemes een verborgen voetbal-dichtader open de en ziet hier het resultaat der operatie: VOETBALDRAMA. Vader was een reuzenspeler In z'n goeien ouwen tijd. Moeder was de grootste schreeuwster Van de menschen achter 't krijt. Bij een match van vaders elftal Was deez' in geduchten vorm; Moeder, bijna niet te houden, Juichte, brulde: mooi, enorm! Door haar bijval luid en ruchtig Viel ze Vader in het oog; Deze werd terstond getroffen Door den pijl uit Amors boog. (Westeinde 23) Kalverstraat 43, Amsterdam A.F.C.-Shirts Jerseys Echte Hotspurschoenen en Shillcockschoenen Belangrijke Bondsreductie Warmoesstraat 42, Amsterdam. OP ELK GEBIED A.F.C.-crs, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 7