VOLGT HIER HET PROGRAMMA VOOR ZATERDAG 12 JUNI a.s.: 2 uur n.m. Aantreden aan den steiger van de Hoornsche Boot, achter het Centraal-Station. 6 uur. 8 uur. De gelegenheid, om onze wakkere spelers Uw hulde te brengen zonder daarbij Uw persoonlijk genoegen te verzuimen, wordt U geboden tegen betaling van Fl. 1.50 (zegge Een Gulden Vijftig) voor een Heer en Fl. 1.— (zegge Een Gulden) voor een dame, tot deelneming aan den boottocht. De prijs van het diner bij Spaanders is eveneens zeer matig vastgesteld op Fl. 2. Opgaven, bij voorkeur vergezeld van postwissel, worden OMGAAND, doch in ieder geval uiterlijk vóór 7 Juni a.s. ingewacht bij den derden onder- geteekende, den Penningmeester der Feestcommissie. Introducées zijn ons welkom. Aankomst te VOLENDAM. Eerewacht gevormd door de leden van de Volendamsche Voetbal- Vereeniging „Geve' we nog 'n Schupske". Landelijk diner in Hotel „SPAANDERS". Concert-begeleiding aangeboden door de Reds-Band. Terugtocht. Bal aan boord. Schitterende illuminatie. Prachtvolle zonsondergang. (Hiervoor is speciaal ge contracteerd met de Directeur van het Metereologisch Instituut. Aankomst in Mokum. Afscheidstooneelen, fan fares, politie-demonstraties, enz. enz. Vertrek per feestelijk gepavoiseerd vaartuig, van een jubelende menigte A.F.C. enthousiasten, aan gevuurd door de tonen der muziek, uitgestooten door onze onvolprezen REDS-BAND.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 5