gelijk schijnt te moeten staan met een neder laag, verloren we geheel onnoodig met 4-2. Het is overigens wel merkwaardig, welk een enorm verschil er bestaat tusschen de re sultaten, behaald in de uit- en die van de thuiswedstrijden! De laatste thuiswedstrijd die Zondag j.l. gespeeld werd, bracht ons wederom een desillusie. Niet, omdat we de overtuiging toegedaan waren, dat Hilversum een ge makkelijke tegenpartij zou zijn, doch vanwege het tamelijk onnoozele spel, dat ons eerste ten beste gaf. De middenlinie was verreweg de beste, doch zoowel de voorhoede als de backs konden slechts matig boeien. Haax- man wilde bij dezen laatsten wedstrijd nog eens van zijn kunnen blijk geven en ver richtte merkwaardige „saves". De twee doelpunten, die de Gooilanders in onze netten kogelden, waren absoluut onhoud baar. Overigens, zoo sle'cht kan het eerste niet spelen, of het blijft, zooals een oud, bejaard heertje als onze club betaamt, zich rustig in de buurt van dezelfde plaats bewegen, het geen uit onderstaande tabel blijkt: Hilversum Hercules V.V.A. Z.V.V. A.F.C. Voorwaart H.V.C. Donar Kampong D.O.S. meldden wij, dat het 2e nog drie zware wed strijden te spelen had, nl. Blauw Wit IV uit, H.R.C. II uit en Z.F.C. III thuis. De twee eerste wedstrijden hiervan zijn gespeeld en wel met een voor onze jongens éclatant suc ces. De jeugdige zebra's werden met 50 geslagen en de Nieuwe Diepers konden met een 07 uitslag hun haardsteden opzoeken. Thans rest nog een wedstrijd, nl. tegen Z.F.C. III thuis. Bij gelijk spel zijn de onzen 17 15 1 1 65-14 31 1.85 13 8 3 2 32-19 19 1.46 15 9 3 3 47-25 21 1.40 15 10 1 4 43-26 21 1.40$ 16 7 1 8 44-35 15 0.94 13 3 2 8 15-39 8 0.61 12 3 1 8 20-35 7 0.57 14 2 3 9 23-35 7 0.50 12 2 2 8 19-59 6 0.50 11 1 1 9 15-35 3 0.27 wat vroolijker beeld levert het kampioen! A.F.C. II 11 7 3 1 43-11 17 1.55 Z.F.C. III 11 6 4 1 32-29 16 1.45 H.R.C. II 9 3 4 3 18-21 10 1.11 Ajax IV 11 4 2 5 26-34 10 0.91 Spartaan III 11 4 1 6 24-34 9 0.81 Z.V.V. II 11 2 3 6 14-30 7 0.63 BI. Wit IV 12 3 1 8 27-41 7 0.57 En de beste resultaten werden nog wel door het derde behaald! Vier zware uitwed strijden stonden op het spel (T.O.G. II, D.W.S. II, Amstel JI en D.E.C. III): drie werden er gewonnen, één gelijk gespeeld. 13 maal konden de doelwachters van de te genpartij het leer uit de touwen grabbelen en slechts één maal keek Veen sip. Officieus zijn de heeren kampioen, officieel echter niet. A.F.C. III heeft in 14 wedstrijden 22 punten vergaard, een totaal, dat slechts geëvenaard (niet meer overtroffen) kan worden door D.E.C. III, dat in 7 matches 8 punten behaal de. Onze doelcijfers zijn 41-14, die der rood- witten 10-10, dus de kans, dat het kampioen schap onze menschen ontgaat, is meer theo retisch dan practisch. De stand in deze af- deeling is als volgt: A.F.C. III 14 10 2 2 41-14 22 1.57 D.W.S. II 11 5 3 3 27-19 13 1.18 S.D.W. II 11 5 3 3 17-14 13 1.18 D.E.C. II 7 2 4 1 10-10 8 1.14 T.O.G. II 12 5 3 4 29-17 13 1.08 W.Frisia II 13 5 3 5 23-25 13 1.— Amstel II 10 1 3 6 13-42 5 0.50 O.D.E. II 13 1 3 9 17-35 5 0.36 ZONDAG 28 FEBRUARI A.F.C. II—Z.F.C. III Bij gelijk spel is A.F.C. II kampioen. MethetTweedenaar Den Helder Nadat de met spanning verbeide uitwed strijd tegen H.R.C. II reeds een paar maal uitgesteld was wegens ijsvermaak, ging deze belangrijke match Zondag 7 Februari ein delijk door. Hoe ongelooflijk het moge klinken, ieder een die een aanschrijving gekregen had, was er in geslaagd, op een dusdanig nachtelijk uur op te staan, dat tegen negen uur het tweede elftal plus twee reserve-spelers, plus twee bestuursleden, au grand complet aan wezig waren. We vertrokken vol goeden moed, voor de lange reis toegerust met ochtendbladen, kaarten, sportbladen, siga retten, appels en wat verder ter tafel gebracht zou worden. Zooals gewoonlijk op dat soort trips, ver liep alles in het begin rustig en genoeglijk: men keek uit, besprak de kansen van den wedstrijd en las. Dit begon gaandeweg te ver anderen bij Alkmaar; de reis begon lang te duren, en na een hoeveelheid eten te heb ben ingeslagen („veekoeken", meende er LWCCUC (.ïitujt xxx c/110 v v/iijj v - - 2 - A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 2