A. F. C. II en A. F. C. Ill weer naar de Reserve Tweede Klasse Met een eclatante overwinning op Z. F. C. III (4— 0) behaalde ons 2e elftal het kampioenschap der Reserve Derde Klasse A. Het derde elftal, dat uit 14 wedstrijden reeds 22 punten vergaarde, werd eveneens kampioen. Spelers van het Tweede en het De-dede sporteer Uwer vereeniging ligt in Uw handen! Thans: Promcveeren! Donateurs en Supporters: Zondag j 1. gaf gij door Uwe aanwezig heid bij den beslissenden wedstrijd voor het Tweede Elftal reeds in grooten getale blijk van Uw medeleven. Bezoekt zoowel de uit- als de thuiswedstrijden onzer reserves, moe digt ze aan en steunt ze. De gehee e vereeniging moet thans slechts een doel voor oogen hebben

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 10