L. COK Firma J. NAHUIS - GROENLO sterdag van Albion II te winnen. Albion maakte er eerst 87. Jan Buys bowlde 5 voor 21, G. Bosch 1 voor 10 en O. Cornelissen 2 voor 45. Wij sloegen er toen 125 bij elkaar, waarvan E. Cornelissen 31, O. Cornelissen 23, Tienstra 26 en Swaab 10. Albion maakte nog 103 runs voor de tweede innings, doch gaf toen den strijd op. ƒ.1. Zondag verloor het derde van D. V C. 2. De vereenigde cricketers gingen het eerst batten en dank zij de beide Dolmannen, die samen een negentig runs scoorden, werd het totaal 125. Tony van Lierop had het meeste succes met bowlen, hij nam 5 wickets voor 22 runs. BuyS bowlde 2 voor 21 en Harms 2 voor 41. Onze batsmen waren er weer niet erg in. Behalve Harms en Buys, die elk 14 scoorden, en Wit 10, kwam niemand in de dubbele cijfers, zoodat slechts het ma gere totaal van 66 werd bereikt. Nog werd aan een tweede innings begonnen, doch na korten tijd zagen we van verderen strijd af. VETERAAN. Onze spelers. I. PIETJE BOS. 'k Laat een nieuwe serie rijmen Op den armen lezer los. En de eerste van het rijtje Is natuurlijk Pietje Bos, Want die speelt zoo vele jaren Met zijn oude club al mee; Van de eerste-elftal-spelers Is hij 't langst in A. F. C. Toen we in de Meer nog speelden. Op het veld achter Oostveen Kwam hij ied'ren avond oefenen; „A-Pie" Bos kende iedereen Daar heeft hij ook zijn beruchte Harde punteren geleerd, Want achter een van de doelen Lag de boomgaard onbeheerd Hoe vaak heeft hij niet de ballen Langs de deklat heengemikt; En de appels, die dan vielen Werden lekker ingepikt Dat was nog eens aardig trainen Ied'ren avond was hij daar, En hij speelde half-back, achter, Voorvan alles door elkaar. Daaraan is het nu te danken, Dat hij steeds de plaats nog krijgt, Waar hij 't meeste noodig is, en Waar 't gevaar het ergste dreigt. t Zij als rechts-half of links-binnen, 't Zij hij uiterst speelt of backt, Altijd wint zijn stoere boddie, En hij heeft den bal direct. Als je 'm bij geval wil ..nemen", Door te smijten, heel gemeen. Dan moet je voorzichtig wezen, Of je breekt je sleutelbeen! Forsch maar eerlijk is zijn spelen Hij is niet bang voor zijn huid A. F. C. kan hem niet missen. Pietje scheidt er nog niet uit! Pietje speelt zijn laatste wedstrijd Voor zijn A. F. C. dan pas, Als hij ze terug gebracht heeft In de Eerste Klas! NICO. Het IJ-Paviijoen. Hoe het kwam en wanneer weet ik niet, maar ik liep rond met de idee, dat ik persé voor de fuif nog eens het IJ-Paviljoen moest bezoeken. Het was alsof ik er iets of iemand moest interviewen en zoo stond ik dan ook op een mooien Juni-avond aan het IJ. In den rug het nieuwe perron en voor me het water 2e Jan v/d Heijdenstraat 85 Amsterdam, Telefoon 22301 PAK- en INWIKKELPAPIER SERVETTEN STOOMHOUTZAGERIJ - HOUTHANDEL, LOONZAGERIJ au Specialiteit in alle soorten VRAAGT MONSTERS EN PRIJSOPGAAF, TELEFOON No, 10 levert alle soorten INLANDSCH BESTEK. HOUT als: beslagen Eiken Palen, bezaagd Eiken, Beuken en Iepen, Dwarsliggers en Wisselhouten voor Spoor- en Tramwegen. Alvorens gij afsluit, vraagt prijs. 5 A F. C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1924 | | pagina 5