AFC jeugd wint Rinus Michels-bokaal Vrijdag 26 mei 2006 is een dag die ik nooit zal vergeten, üp deze dag werd tijdens het Nationale Trainerscongres in Tilburg AFC gekozen tot de beste jeugd opleiding bij de amateurs van Nederland. Twee jaar geleden waren wij ook al genomineerd, maar toen ging deze prestigieuze prijs naar RÜHDA Raalte. Het moment dat bekend werd gemaakt: "de winnaar is AFC" ging er iets door mij heen, dat met geen pen te beschrijven is. Een gevoel van opwinding, trots en voldoening, de adrenaline schoot door mijn lichaam. De kroon op het werk voor de inzet van veel functionarissen in lengte van jaren en een beloning voor het gevoerde beleid waar ook mijn voorgangers Machiel van der Woude en Ad Westerhof verantwoordelijk voor zijn. Het afgelopen seizoen kende weer vele hoogtepunten, zowel op sociaal als sportief gebied. De activiteiten, zoals de Herfst2daagse, het kerst diner voor de C junioren, "Superstars" beter bekend als het Borchlandevenement en natuurlijk de fantastische Sinterklaas Musical. Vele kampioenschappen, de D11, E4, E9, F4, F4 en F11 werden zelfs najaar- en voorjaarskampioen. De overige kampioenen waren C1D5, □9, E3, E8, F7, F8, F9 en F10. Bekerwinnaars werden A3, C1 en E3. Bij de A junioren behaalden A1 en A2 een periodekampioenschap en het had weinig gescheeld of de A1 junioren waren gepromoveerd naar de Eredivisie. Zeer vermeldenswaard is natuurlijk het kampioenschap van de C1 en daardoor promotie naar de allerhoogste afdeling bij de C1 junioren. Een fantastische prestatie van dit selectieteam onder leiding van de scheidende trainer Casimir Westerveld. Niet alleen 5 spelers zijn wij kwijtgeraakt aan Ajax, maar ook Casimir is vanaf het volgende seizoen te "bewonderen" bij Ajax. Dit seizoen zijn er niet zoveel jeugd spelers naar een Betaald Voetbal Organisatie gegaan als het vorige jaar, maar een aantal van 20 is toch nog "respectabel". In dit kader is iiczZTmrf noemenswaardig de tweejarige samenwerkingsovereenkomst die AFC heeft afgesloten met AZ uit Alkmaar, waar wij zeer tevreden mee zijn. Coördinator Jan Verhagen, die maar liefst 24 jaar werkzaam is geweest voor onze jeugdafdeling, heeft besloten zijn werkzaamheden voor de jeugd van AFC te beëindigen, maar blijft als speler actief bij de veteranen van onze vereniging. Jan, dank voor alles en veel succes! Voor het nieuwe seizoen hebben wij 2 nieuwe coördinatoren benoemd, Martin Verburg en Peter Dekkers. Samen met de in de amateurwereld alom bekende Henny Schipper zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering van het technisch beleid. Voor de in totaal 55 jeugdteams in de cate gorie A tot en met F hebben wij 38 jeugdtrainers, B keepertrainers en 2 looptrainers. Het aantal teams van de Champions League en World Cup is 24, die op woensdagmiddag worden begeleid door een team van B trainers onder supervisie van Kees Koedood en die op zaterdag ochtend een onderlinge competitie spelen, een genot om te zien. Aan het einde van het seizoen hebben wij in tegenstelling tot alle voorgaande jaren voor het eerst de selecties in de maand mei bekend kunnen maken. Hierdoor kregen de leden die teleurgesteld zijn over hun indeling de gelegenheid om naar een andere vereniging overschrijving aan te vragen. Een ander voordeel is dat het opstarten van het seizoen soepeler verloopt, waardoor de technische staf zich met andere belang rijke zaken kan bezighouden. Voor het eerst hebben wij ook door geselecteerd o.a. aan de hand van de gegevens vanuit het geauto matiseerde Spelers Volg Systeem. Belangrijk is hierbij de informatie van de leiders en trainers, maar ook van de leden van de Werkgroep Interne Scouting. Dit systeem hebben wij in december 2005 aangeschaft om een beter beeld te krijgen van alle jeugdspelers in ons streven om vanuit onze eigen gelederen zoveel mogelijk spelers door te laten stromen naar de selectieteams. De jeugdcommissie bestaande uit Michael Tugendhaft, Klaas Molenaar en ondergetekende is uitgebreid met Wiebe Westerhof en Peggy de Hond, ondersteund door John Parsser die als adviseur van onze commissie zal op treden. De jeugdcommissie wordt bijgestaan door een zeven tal contactpersonen, die veel werk verzetten: A junioren: Thea Verhoeven, B junioren: Frits Stoffels, C junioren: Frans Ris, D pupillen: Renee Toonen, E pupillen: Dennis Bijlsma en F pupillen: Brian Speelman. De doelstelling voor het nieuwe seizoen is te trachten om het niveau van onze jeugdafdeling te handhaven, waarbij prestatie en plezier hand in hand moet gaan. Veel aandacht zal worden besteed aan de zgn. "onderbouw", alle oefeningen gericht op technische vaardigheden en gezien de prestaties van de F en E pupillen in de afgelopen 2 seizoenen blijkt dat wij op de goede weg zijn. Voor de niet selectieteams hebben wij een looptrainer kunnen benoemen, teneinde de kinderen met coördinatie-problemen loopscholing te kunnen geven. Vanzelfsprekend zullen wij ook weer de vele traditionele activiteiten organiseren en ons best doen om de onder scheiding met de Rinus Michels Award" eer aan te doen, zowel op sportief als op sociaal gebied. Immers, "Noblesse Oblige"! Een trotse voorzitter van de jeugdcommissie. Rinus uan Leijenhorst (voorzitter jeugdcommissie) 22 AFC Seizoen 2Q06-2DD7

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Persmappen | 2006 | | pagina 24