\CjXO .o6 Het hoofdveld in wordingstoestand aan de Zuidelijke Wandelweg te Amsterdam, gezien van west naar oost. A.F.C.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Foto's | 1920 | | pagina 6