Teneinde zoveel mogelijk leden in de gelegenheid te stellen de AlgemeneVergadering te bezoeken werd deze op k juli gehouden. Desondanks was de opkomst bepaald teleurstellend. De agenda van de vergadering werd vlot en in een prettige sfeer afgewerkt. Na de opening huldigde de voorzitter het eerste elftal, Elftalcommissie, trainer en verzorger in verband met de promotie naar de Hoofdklasse. Als herinnering werd hen de bekende Gouden Bal aangeboden. Verder reikte de voorzitter oorkondes uit aan de kampioenselftallen te weten het 9e en 11e seniorenelftalira en de Junioren Al, A2 en B3. Nog meer leden werden gehuldigd. De heren Bessem en Tacke kregen vanwege hun 50-jarig lidmaatschap het Ridderkruis opgespeld. De heer G.J. Bosch eveneens 50-jaar lid was niet op de vergadering aanwezig. Het Ridderkruis is hem op een later tijdstip uitgereikt. Ondanks het zuinig gevoerd beleid van penningmeester van Rijn werd het verenigingsjaar met een nadelig saldo van fl. ^t.7ÖG,--. afgesloten. Een contributieverhoging, onvermijdelijk in een tijd van voortstrijdende inflatie werd aangenomen. In de loop van het verenigingsjaar vonden geen mutaties in de commissies plaats. Uw bestuur kwam 11 maal officieel in vergadering bijeen, maar het aan- tal malen dat dit onofficieel gebeurde kan ik U zeggen, ik ben de tel kwijtgeraakt. Naast deze vergaderingen heeft Uw bestuur acte de pré- sence gegeven op recepties van jubilerende verenigingen, kampioens recepties en op een reeks van vergaderingen van de K.N.V.B., L.B.A. en de vereniging van amsterdamse hoofd- eerste en tweede klassers. Uw bestuur heeft echt een druk jaartje achter de rug. Meerdere malen namen wij in de kleine uurtjes afscheid van elkaar met de kreet "tot straks", wanneer wij na een korte nachtrust dezelfde dag weer voor ons clubje moesten opdraven. Ook het afgelopen verenigingsjaar is onze club niet voor verliezen gespaard gebleven. Even wil ik stil staan ter herdenking van de leden die ons ontvallen zijn: Mevrouw A. Wijnand-Roodenburgh, de heren W. v.d. Marel, J.P. Draisma en I. Kempe. Zij rusten in vrede» Op dit moment telt onze vereniging in totaal 1353 leden, waarvan ^77 werkende leden, 530 jeugdleden en 3^6 donateurs, een vooruitgang van ruim 40 leden, in hoofdzaak pupillen. In vergelijking met vorige jaren waren onze leden bepaald niet trouw lustig, want slechts k AFC-ers stapten in het huwelijksbootje. Het aan tal jonggeborenen blijft echter ieder jaar op een redelijk peil. In 13 AFC-gezinnen werd een nieuwe wereldburger begroet.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jaarverslagen | 1975 | | pagina 7