Op zondag 19 januari werd het feest voortgezet. Met het jaardiner nog in de benen trad de "gouden ballen" ploeg aan tegen het huidige eerste elftal. Het was bijzonder leuk de "oude corypheeën" van I96I weer eens in actie te zien, hoewel zij tegen hun veel jongere tegenstanders ten slotte met een 2-1 nederlaag genoegen moesten nemen. Deze wedstrijd werd voorafgegaan door de ontmoeting Xader-Zoons, die met een 4-4 stand werd afgesloten. Na afloop van deze wedstrijden een dtfuk bezochte instuif in de sociëteit met een aantal sprekers,die cadeaus aanboden. De ereleden hadden onder aanvoering van Dick Bessem het initiatief genomen om namens de leden een geschenk aan te bieden. Het uiteindelijke resultaat was dat Dick Bessem een bedrag van fl. 6.5OO,aan onze voorzitter kon over handigen. Dit bedrag is inmiddels onder meer besteed aan verbeteringen in de sociëteit. Namens A.B.C., A.C.C, en A.T.C, bood Hans Woudstra een gloeilamp aan, daarmee het cadeau symboliserend, hetgeen bestond uit een nieuwe verlichting voor de bestuurskamer. Jan de Vries, wetende dat voor onderhoudswerkzaamheden bepaalde attributen onont beerlijk zijn, bood uit zijn "kienpot" een aluminium ladder aan. Eveneens op deze dag werd de nieuwe prijzenkast, een geschenk van wijlen Dr. Bob Hofstee, in gebruik genomen. Va n woensdag 22 tot en met zondag 26 januari was de achterzaal van de sociëteit tijdelijk omgebouwd in een theather, want daar werden de uitvoeringen van de musical "In Blessuretijd" gegeven. Ruim 800 toeschouwers hebben genoten van deze uitstekende musical naar ideeën van en geschreven door Pim Adriaansz en Bob Wildeboer. Zeker mag hier Felix Swart niet ongenoemd blijven, die aan de piano vrijwel uit sluitend eigen composities speelde.en Daisy Limburg die alle costumes ontwierp en deze ook grotendeels zelf uitvoerde. Maandenlang is er intensief gerepeteerd, maar de inspanningen werden beloond. De uit voeringen van de musical zijn uitgegroeid tot Hoogtepunten van de jubileumviering. Gaarne wil ik iedereen nogmaals hartelijk dank ±m zeggen die hun medewerking hebben verleend aan deze musical. Eén man kon moeilijk afscheid van de musical en van de medewerkers, die hem in de loop der tijd zo dierbaar waren geworden n.1. Pim Adriaansz. Het gevolg kent U een extra voorstelling op 18 april in het Spinozalyceum met na afloop een gezellig samenzijn op Goed Genoeg. Maar dat was nog niet alles. Pim vond dat de muziek uit de musical niet verloren mocht_gaan en op de plaat moest worden vastgesteld. En aldus geschèèdde. Een heuse echte LP in een fraaie hoes ontworpen doorLex Rimini werd uitgebracht. Een plaat die iedere AFC-er in zijn bezit behoort te hebben. Het is de moeite waard. Op 3 mei werd in aanwezigheid van een 30-tal belangstellenden bij ons momument een krans gelegd door de voorzitters van A.F.C., A.B.C., A.C.C, en A.T.C.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jaarverslagen | 1975 | | pagina 10