Doch op 29 Ootober speelde ons eerste elftal een prima wedstryd thuis tegen Z.F.C, en werd met 5-1 gewonnen. In deze wedstryd bleek dat onze jongens et toch nog wel iets van konden. Onze eerstvolgende wedstryd was toen thuis eerst op 19 November en wel tegen Alcmaria vietrix en deelden wy de punten met onze gasten, n.1. 3-3» Hadden wy toen met wat meer intelligentie gespeeld, dan hadden wy deze KX&sïr wedstryd zeker gewonnen. 26 November speelden wy alweer thuis tegen Volendam en verloren met 2-1. Deze wedstryd hadden wy evengoed met de zelfde oyfers kunnen winnen. Daarna kwam dan de beroemde wedstryd tegen West Frisia in Enkhuizen op 3 December die door onze jongens met 5-2 werd gewonnen. Met rust hadden wy reeds een 4-0 voorsprong. Vooral voor de rust speelden wy een buitengewone beste party. En dan speelden wy weer eerst op 21 Januari 1951, tengevolge van het buitengewone slechte weer. Elke Zondag werden de wedstryden maar afgelast.Op bovengenoemde datum speelden wy thuis tegen Zeeburgia en wonnen met 1-0, in een wedstryd waarin Zeeburgia zeker meer verdiend had. 28 Januari Volendam - A.F.C. 3-1,4 Februari Elinkwyk - A.F.G. ook 3-1 dus beide verloren. 11 Februari A.F.G. - Watergraafsmeer maar liefst 1 - 6.verloren. En dan op 25 Februari winnen wy weer eindelyk eens een wedütryd en wel thuis met 3-2 van Hercules., doch 4 Maart is het weer helemaal mis want wy verloren even met 4-0 uit van Z,F,C. 11 Maart verliezen wy thuis weer met 2-1 van Elinkwyk, doch toen speelden onze jongens oen zeer behoorlyke wedstryd en heeft Elinkwyk meer gekregen dan zy verdienden. Voorzitter Slotboom van Elinkwyk verliet ons terrein met de woorden" wy hebben me .-r gekregen dan wy verdiend neijben"En dan op 1 April zou de belangryke wedstryd tegen H.R.C, plaatsvinden. Reeds enige malen was deze wedstryd vastgesteld, doch door het slechte weer steeds maar weer afgelast. By een dergelyke gelegenheid had een grappenmaker zelfs door de Radio bekend gemaakt, dat wy met 4-0 gewonnen hadden, terwyl wy rustig thuis by de kachel hadden gezeten.Er waren reeds enige malen extra circulaires aan de leden gezonden om vele A.F.C.ers op te wekken toch vooral ons 1e elftal naar den Helder te vergezellen, met als opschrift De Alarmklok wordt geluid en de alarmklok blyft luiden en zelfs een over de prys van de suiker, brood en margarine", waarvan de meesten A.F.C.ers de portee niet snapten, getuige de talryke tele foontjes die ondergetekende die week kreeg te verwerken.Enfin insiders begrepen waar het omging. Of al deze circulaires hebben geholpen of wel dat de jongens van het 1e begrepen dat het nu was to be or not to be, wy weten het niet, maar wel dat wy in den Helder met 6-2 wonnen, en hoe. Met de rust was het nog 0 - 0 en liepen wy met bedrukte gezichten rond, en belde Jo Wynand voor een klein burgermansweekloontje naar Amsterdam om gewaar te worden wat onae medeconcurrenten voor delaatste plaats deden. Na Klxü met een fikse regenbui tegen, liep de machine al meteen gesmeerd, en stonden wy in een korte spanne tyds met 3-0 voor, het werd echter weer 3-2 ook, doch Dick Disselkoen, Kees Bouwens en Henk Kappel maakten er 6 - 2 van. In deze wedstryd nam Dick Dis^elkoen 4 doel punten voor zyn rekening. En Jo Wynand maar bellen naar Amsterdam en toen bleek dat in Amsterdam, Watergraafsmeer van Elinkwyk verloren had, kende de vreugde in ons kamp geen grenzen meer, want nu waren wy definitief veilig. De laatste wedstryd op 8 April tegen Alcmaria Victrix uit, was voor ons van geen belang meer. Wy speelden gelyk, 3-3, doch dit was voor Alcmaria voldoende om voor de 2e klasse behouden te blyven. O-g iaderoen in deze v.edotryd a'-n sportieve pJrX^^-v^H?v^3r4«-r- zou ik a-iet met-zukorheid willen beweren, Liet deze wedstryd was tevens het zenuwslopende seizoen besloten en konden wy weer ruimer ademhalen. Hierna speelde ons 1e elftal nog een paar friendly games en wel op 29 April 1cj51 in Bergen op Zoom tegen Dosko, de kampioen van de Zuidelyke 2e klasse, waar wy met 3-2 verloren.Op 6 Mei deden wy mee aan het Stertntournooi van Vitesse in Arnhem, waar wy maar liefst met 7-2 van M.V.V. verloren, en tot slot/ met Pinksteren aan het Watergraafsmeer tournooi, ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan dezer Vereniging, tezamen met alle andere Amsterdamsche 2e klasse Verenigingen. Wy verv<ierven hier de 2e prys.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jaarverslagen | 1951 | | pagina 3