Hi&HLiGHTS reativité OU 1982 - 1997 UVS-AFC: 0-1 T deler "HIGHLIGHTS" ONVERGETELEIJKE AVOND IN AMSTELVEENS CULTUREEL CENTRUM >0P Wat 'HIGHLIGHTS', de hoogtepunten van de afgelopen vijf nieuwjaarsshows maar tegelijkertijd die van de viering van het 95-jarig bestaan beloofde te zijn, is het ook inderdaad ge worden. In het Amstelveense Cultureel Centrum heeft de ca baretgroep van AFC afgelopen zaterdag een show over het voetlicht gebracht, dat elke vergelijking met het professiona lisme als reeds eerder bewezen met glans heeft doorstaan. De makers hebben voor een onvoorstelbaar zware vuurproef gestaan. Immers, de knusse sociëteitsruimte van Goed Ge noeg diende te worden ingeruild voor het theater, waarin de fine fleur van onze nationale toneel- en amusementswereld zich in try-outs, premières en serievoorstellingen aan een kri tisch publiek pleegt te presenteren. In dezelfde kleedkamers van de groten uit dat wereldje van glans en glitter hebben de ze avond onze eigen AFC-ers zich voorbereid en moesten nauwkeurig getimede changementen plaats hebben voor een optreden op een bühne van ongekende afmetingen. Dan waren er verder de lichteffecten, de perfect aangepaste (NOB!) decors, de professionele medewerking van Hans Ho- gendoorn (NOB - 'Met het oog op morgen') en geroutineerde technci van Sonotech, het produktiebedrijf van John de Mol jr. en good old Harre van der Maat (video). Maar uiteraard was er in de allereerste plaats dat eigen, in de loop van vijf jaar tot een hechte eenheid gesmede team van AFC-ers, dat 'Highlights', een loupezuivere produktie van sa menstellers Nicky Hekster, Jack van Gelder en Ron van Doesburg tot het succes maakte, waarvan 650 clubleden en invité's hebben genoten en de historie van de vereniging zal ingaan ais een onvergeteleijke gebeurtenis. Geen naam blijve in dat verband onvermeld. Buiten de trojka Jack-Nicky-Ron zijn dat de leden van de cabaretgroep: Moni que Dukker, Betty van den Heuvel, Ellen Landman en Priscil- la Geurs, Roy van Dijk, Dick van der Klaauw, Hans Geuse broek, Dick Huisman, Lex Rimini en Lou Hekster. Door (ge lukkig gezonde) omstandigheden ontbrak deze avond op de planken Mies Akkerman, die in de afgelopen jaren veelvuldig tot dat successen heeft bijgedragen. Maar er waren er meer: inspiciënten Peter van den Dungen en Bart-Jan van derJagt, Marja van Gelder (catering), Janny Rimini, Rene Vos (grime) en geluidsman Henri Bentzon. Overigens dient de naam van Lex Rimmini naast diens optre den speciale vermelding voor zijn grafische ontwerpen in de loop der jaren. De show 'Highlights' is een produktie geworden met als basis ongekende motivatie en bereidheid tot optimaal teamwork. De uitvoerenden allen dushebben er een wervelend spektakelstuk van gemaakt, boeiend van begin tot einde, waarbij niet perfektie heeft geprevaleerd, maar veeleer na maandenlange intensieve inspanning de intentie om er een feest van allure van te maken. Aldus hebben de honderden in de zaal dat mogen ervaren en daarvoor is dankbaarheid en grote waardering op hun plaats. Een onvergetelijke avond dus, waaraan eigenlijk niets meer valt toe te voegen dan dat de uitvoerenden elkaar mogen ge lukwensen. En hetzelfde geldt voor allen in AFC, die zich ge lukkig mogen prijzen met een cabaretgroep als deze, waar van zij eigenlijk geen afstand meer zouden willen doen. GERARD TREBERT Wie had ooit gedacht dat een minuutzo lang kan duren. Laat staan vijf minuten laat staan tien minuten. In de zinderende slotfase hebben de zenuwen het daar in het imposente sport park van UVS in Leiden het glansrijk gewonnen van de ge moedsrust van die honderden of waren het er meer dan duizend? die gehoor hadden gegeven aan de dringende oproep van captain Cees Thomas in de Schakel van vorige week om het eerste elftal daadwerkelijk, dus persoonlijk te steunen in dat laatste en alles beslissende treffen. Maar na die briljante goal van Mike (of Michaelwant dat wil hij zelf graag) stonden er elf koele kikkers in het rood en zwart tussen de lijnen en zo moet het natuurlijk ook in de Kikkerpol der waarin het bolwerk van UVS is gelegen. Elf mannen, die de gelederen gesloten hielden en op heroïsche wijze de voor sprong van 0-1 verdedigden tot de buitengewoon bekwame scheidsrechter Vera na precies 98 minuten voetbal het sein gaf tot uitzinnige-vreugde en jubel bij alles wat AFC was AFC komt volgend jaar weer uit in de hoofdklasse en op dat moment, zo tegen de klok van half vijf daar in Leiden, was het volstrekt onbelangrijk geworden of Elinkwijk n u wel of niet van Wilhelmus had gewonnen. Intense blijdschap overspoelde spelers en legioen, waarin zich ook deze keer weemiet alleen veel jeugd, maar ook een ongewoon groot aantal dames ma nifesteerde. Er werd gejuicht, geschreeuwd, gehost en men viel in eikaars armen. Taferelen, die herinneringen opriepen aan zeven seizoenen geleden, toen AFC eveneens in deqra- datiegevaar verkeerde en Henny Kottmann tegen EDO ook al in een uitwedstrijd en eveneens in de slotfase het verlossen de, bevrijdende doelpunt scoorde. AFC behouden voor de hoofdklasse en bovendien periode kampioen. Weg op slag alle zorgen wat betreft de zozeer qe- vreesde degradatie, welk lot nu toeviel aan de tegenstander Alle reden dus om spoorslags af te reizen naar het eigen Goed Genoeg om de niet meer te remmen blijdschap vrije baan te geven. 70 JAAR LID Onze ere-voorzitter Henk Kappelhoff werd tijdens de Algeme ne Ledenvergadering dd. 8 augustus jl. gehuldigd in verband met het feit, dat hij 70 jaar lid is van onze vereniging. Schei dend voorzitter Rein Akkerman overhandigde de jubilaris een fraaie, door ons lid Lex Rimini vervaardigde oorkonde. Nog maals namens de AFC onze gelukwensen.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 46