CLUB AVOND Schakel we hebben v met Z'n allen zonaag naar Leiden help a.f.c. in de hoofdklasse te houden, kom naar U.VS-A.EC/ MAANDAG A.F.C.-junioren naar de Verenigde Staten DE ZILVEREN PLOEG 19671981 Op vrijdag, 9 november a.s. zullen wij onze jaarlijkse bijeenkomst houden. Alle leden krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodi ging. Aangezien het nog steeds mogelijk is, dat er AFC-ers zijn, die voldoen aan de voorwaarde om lid te worden, verzoek ik diegenen die menen hierop recht te hebben, met mij contact op te nemen. Voor de volledigheid: die voorwaarden zijn: 25 jaar lid van AFC. tenminste 35 jaar oud en in het bezit van een gezonde dorst. Hoofdredacteur: J. Steensma Adres: De Boelelaan 467 Telefoon: 424941 Redactie-commissie: W. G. M. Staats L. Rimini J. Kemna F. Reddering Lay-out: L. Rimini Administratie en advertenties: Chr. Schroder Adres: Joh. Jongkindstraat 91 Telefoon: 152751 Staand v.l.n.r.: J. de Bie, W. de Graaf, J. van Straaten, K. den Os, J. P. Krak, T. Rang, P. Pas, P. Alagielsen, G. de Swat te, K. Frijters en A. de Jonge Zittend v.l.n.r.: AI. Polders, F. van Halm, J. de Wijs, Af. Overdiek, P. Knorringa, Af. van de Rijst, J. Seunke, A. van der Sluis en I. Aionas.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 41