CD Voorwoord Daar is weer een Schakel die komt binden, de oude club Dit keer een bijzonder nummer, ter gelegenheid van de 75-ste verjaardag van ons aller huisblad. Een mooi moment om even stil bij te staan bij het schriftelijk wel en wee in en rondom de AFC. De vraag hoe dat te doen heb ik, geruggesteund door een ruimhartige financiële bijdrage van onze supportersclub The Reds, als dienstdoende Schakelredacteur in mei 1997 voorgelegd aan de kring van oud-Schakel redacteuren. De lezer zal begrijpen dat dit creatieve gezelschap met een passende oplossing kwam, maar eenvoudig was het niet, want hoe vorm en inhoud van bijna 900, vaak rijkgevulde nummers in beeld te brengen in een beperkt aantal bladzijden? Mede gezien de uitgebreide bijdrage van Pirn Adriaansz over de Schakel in het Honderd- jaren boek is voor dit jubileumnummer gekozen voor een "Schakel-opzet" waarbij het accent ligt op de historische bijdragen zélf. Wel een bewerkelijke benadering, want om tot een enigszins verantwoorde selectie te komen moesten alle Schakel-nummers worden doorgeploegd. Rik de Boer en Hans de Wijs hebben in dit verband bijzonder veel (sjouw)werk verzet. Rik bleek ook bereid te zijn de laatste 15 Schakel-jaren in kaart te brengen. De vier andere perioden van 15 jaar werden volgtijdelijk "belegd" door Pim Adriaansz, die ook tekende voor de algemene inleiding, Jan Steensma, Hans de Bie en Gerard Trebert. Uiteraard werd voor de vormgeving een beroep gedaan op het grote talent van Lex Rimini. Hoewel de Schakel in al die jaren weieens op apegapen lag, soms door een tekort aan redactionele medewerkers, of ook wel door een financiëel tekort, is het belang van haar bestaan gelukkig steeds weer op tijd onderkend. Daarbij beschikte AFC in de tijd over veel goede scribenten, die graag voor de Schakel in de pen klommen. Lotte Nesenberend verwoordde dit gevoel als "Aangetrouwde" in 1969 als volgt: "Die grote persvrijheid en gastvrijheid behoren tot de mooiste gestes, die ik ooit in mijn leven onder vonden heb." Ruim 75 jaar geleden werd DE AFC-SCHAKEL geboren. Een speciale editie werd door het toenmalige bestuur zo aangeduid: "Omdat er in deze tijd van inzinking is gebleken, dat er een Schakel bestaat, welke de ware AFC-ers bijelkaar houdt, n.l. de grote liefde en opofferingsgezindheid voor onze vereniging en onderlinge vriendschap. Een even mooi als actueel beeld, want als er iets duidelijk wordt uit de 75-jarige Schakelgeschiedenis dan is het de grote clubliefde van de vele, vele Schakel-medewerkers. "De ketting strak! Vooruit ermee! Daar gaat ie! Voor de AFC!" Machiel van der Woude INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 1 Inleiding blz. 3-5 1922 - 1936 blz. 6-10 1937 - 1951 blz. 12-18 1952 - 1966 blz. 20-29 1967 - 1981 blz. 30-39 1982 - 1997 blz. 40-47 Redacteuren blz. 48 Colofon blz. 48 De Schakel-redacteuren mei 1997 bijeen: (v.i.n.r. Machiel van der Woude, George Wijnand, Hans de Bie, Jan Steensma, Pim Adriaansz, Rien Bal, Frank Reddering en Johan de Bie.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 3