DE A. F. C.-SCHAKEL Amsterdamsche Football Club (3D NIEUWJAARSWENSCH 1937. 15e Jaarqang No. 3-4 Dec. 1936 Jan. 1937 uitgesproken door Thomasvaer en Pieternel in het clubhuis. Thomasvaer: Nieuwjaarsdag, dag der wenschen zooals er reeds zoovelen zijn geweest, Maar waarop toch steeds weer alle menschen trachten te beginnen als aan een feest. Pieternel: En dit is al weer de tweede keer en hopelijk komen er nog vele meer dat wij in A.F.C.'s Home zijn neergestreken om de Nieuwjaarswensch uit te spreken. Thomasvaer: Ja voor A.F.C. hebben wij nog steeds een zwak we toeven het liefste onder dit houten dak en elk jaar wenschen wij dat onze wenschen niet wenschen, maar realiteiten worden voor A.F.C.'s menschen. Pieternel: De vervulling laat wel lang op zich wachten maar ach_ wat helpen al die klachten wij blijven optimist en vol vertrouwen op hetgeen de toekomst voor ons zal brouwen. Thomasvaer: Het leek anders dat het dit jaar zou gebeuren waarover wij al zoolang zeuren de T.C. en E.C. pakten de zaken energiek aan en ons eerste zou kampioen worden gaan. Pieternel: Alweer? Theorie en practijk is een groot verschil dat valt niet mee als je kampioen worden wil. miliummniiiiiiiiiiiniiiiininimmimiiimiiinii VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN DE OPGER. 18 JAN. 1895 STUKKEN VOOR DE REDACTIE TE ZENDEN AAN DEN HEER S. L. WlT, Rietwijkerstraat 5 - Telefoon 84964 AMSTERDAM-W. milIHUIimmmimii. Abonnementsprijs voor niet-leden F 2.50 per jaar Stukken voor de administratie te zenden aan den Heer G. J. BOSCH. EUTERPESTRAAT 171, AMSTERDAM-Z. Overname niet geoorloofd, dan met toestemming der redactie

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 15