EPILOOG Tenslotte enkele woorden over onzen goeden vriend Piet Wessel. Een reeks van jaren heeft hij cle A.F.C. gediend als commissaris van materiaal en steeds met grooten ijver en werkkracht. Doch niet alleen als zoodanig, doch ook als lid der elftallen-commissie heeft hij bergen werk verzet. Bleek, dat op het laatste moment enkele spelers niet aan het station aanwezig waren, Piet trok er per fiets op uit om voor de het elftal completeerende invallers te zorgen, A.F.C. daardoor behoedend voor eene blamage, anderzijds voorkwam hij daardoor het genoegen van de andere spelers niet door die 2 of 3 weg blijvers te vergallen. Als leider der adspiranten was hij steeds op zijn post, en als bij slecht weer de aangewezen A.V.B.- fluitist niet was opgekomen, werd Piet op verzoek van beide aanvoerders steeds bereid gevonden als scheids rechter op te treden, zoodat 22 jonge voetballers geen verloren ochtend of middag hadden. Oud en jong A.F.C. zullen ongetwijfeld steeds de beste herinneringen aan hem bewaren. Ik ben onzen Schakel-redacteur dankbaar, dat hij mij in de gelegenheid heeft gesteld iets over onze, helaas zoo jong verscheiden, clubvrienden te schrijven. In onzen tegenwoordigen tijd van haasten en jachten blijft er helaas maar al te weinig tijd over om nog eens rustig te spreken over en te denken aan onze oude makkers, aan „hen, die gingen". G. X. S. PIET WESSEL De film loopt ten einde Zij bracht U naar de toppen van het succes, langs de afgronden van degradaties. Zij bracht U aan de tafel der reünisten,^op de Zuiderzee en aan de billards op clubavond. Zij bracht U op de zonovergoten cricketvelden en bij het jaarlijksche A.R.O.L -feest. Helaas, zij bracht U niet het happy end", waarop we allen hopen: ,,De herovering van het Eerste Klasseschap". Dames en Heeren, wij hopen U dat nummer in ons volgend programma te vertoonen 44 Als een verdiende hulde aan JO WIJNAND Redacteur A.F.C. Schakel, en ,,de ziel" van deze jubileum-uitgave, meenen wij, zonder z'n voorkennis, ook zijn, door J. Lutz geteekend conterfeitsel, een plaats te moeten inruimen. HET BESTUUR

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1935 | | pagina 48