Onze Promotie naar 1 B. 13 Deze nood-competitie behoefde slechts één maal te worden verspeeld. Het bleek reeds spoedig dat Nederland te verstandig was om aan den redeloozen massamoord langs onze grenzen rriee te doen, en, al was het met horten en stooten, in 1915 herkreeg het dagelijksche leven in Nederland weer een beetje normaal aanzien. De N.V.B. hervatte de gewone com petities en zoo kwamen we weer tegen onze aloude tegenstanders, als Blauw-Wit, Spar taan, V.U.C., E.D.O. en Alcmaria Victrix. Blauw-Wit was verreweg superieur, sloeg A.F.C. zoo.vel uit als thuis en liet ons op de derde plaats. No. 2 werd Spartaan, die in den loop der jaren steeds merkwaardig weinig in kracht met ons verschild heeft. Inmiddels waren we een beetje op het tweede plan gekomen. Ajax was weer uit de eerste klasse verdrongen en bouwde nu aan haar elftal, dat gedurende drie seizoenen zou blijken onverslaanbaar te zijn. De rood-witten bewezen dat reeds in 19161917, door ongeslagen te eindigen met een record-score van 674. Toch wist ons team, dat inmiddels in spelers als Bornemann, Doets en Kooij een zeer waardevolle kern gevonden had, Ajax de handen vol werk te geven, onze beide wedstrijden tegen onze buren hadden een 31 en een 21 tot resultaat. We waren al heel blij, dat we nummer 3 eindigden, want als No. 3 hadden we zoowaar promotiekans. De Bond had besloten over te gaan tot het instellen van een tweede Westelijke eerste klasse. In deze klasse zouden geplaatst worden de laatste der bestaande eerste klasse (in casu Hercules), de no. 1 en 2 van de vier tweede klasse afdeelingen (dat waren uit onze afdeeling Ajax en de Spartaan, en No. 1 van een geheele competitie, te verspelen door de vier nummers drie. Vol moed werd de strijd aangevangen tegen Feijenoord, 't Gooi en S.V.V. Het ging aanvankelijk van een leien dakje. A.F.C. sloeg S.V.V. thuis met 30, Feijenoord uit met 20, liet een steek vallen tegen 't Gooi, (11; we konden nooit van 't Gooi winnen), verpletterden in Schiedam S.V.V. met 50Nog één punt uit twee wedstrijden en we waren 1ste klasser. Dat puntkwam niet! In het oude Stadion stonden we tegen Feijenoord tot twintig minuten voor tijd voor met 10. Toen raakte ons elftal de kluts kwijt en Feijenoord won nog met 21. De week daarop moesten we in een midzomersche temperatuur naar Hilversum om te trachten tegen 't Gooi althans gelijk te spelen. Honderden supporters begeleidden ons, doch nöcli de snelle rushes van Wim Welsch, nóch het intel ligente spel van Toon Kooij, nóch het fameuse doelverJedigen van Bornemann mochten baten't Gooi won met 10 en voor de zooveelste maal greep A.F.C er naast. De eindstand van deze competitie luidde als volgt: Dit was voor de vereeniging een zware slag; Ajax, de Spartaan, V.V.A. en Amstel promo veerden. A.F.C. zou blijven in een afgeroomde tweede klasse, die den naam tweede klasse eigenlijk niet mocht dragen. Een gelukkig toeval redde ons: het bleek namelijk dat Feijenoord eigenlijk aan de heele promotie competitie niet had mogen meedoen. D.V.S. had inmiddels een protest gewonnen van Neptunus en had nu in de gewone competitie één punt meer dan Feijenoord. Goede raad was duur; men kon 't Gooi de moeizaam verworven promotie moeilijk afnemen. Maar D.V.S moest ook recht gedaan worden. Toen kreeg de alge- meene vergadering van den N.V.B. een gulle bui: besloten werd, de beide eerste klasse afdeelingen uit te breiden tot 12 clubs. Hercules werd dus in de bestaande 1ste klasse gehandhaafd en men plaatste Ajax eveneens in die afdeeling. Men had dus in 1 B vier plaatsen over en die werden nu toegewezen aan A.F.C., Feijenoord, S.V.V. en D.V.S. Nu was iedereen tevreden gesteld! Wat ons tien jaren lang op het laatste nip pertje op het groene veld ontgaan was, kregen we nu cadeau van achter de groene tafel! Dat eerste seizoen in 1 B is het gekste, zenuwsloopendste en opwindendste geweest dat A.F.C. ooit meemaakte. Ge weet, dat A.F.C. kampioen geworden is, maar in het begin van het seizoen had niemand daar erg in! Er werd eens gewonnen, er werd eens verloren en we stonden ongeveer in het midden. De geest werd pas goed vaardig over A.F.C., nadat tweemaal een 40 voorsprong werd teniet gedaan. Eerst tegen Amstel, dat tien minuten voor tijd bij een 40 achterstand het veld uitliep wegens regen. De kranten meldden een 90 overwinning (4—0 en 5 wegens staken van Amstel), doch de Bond besliste, dat overge speeld moest worden. De tweede maal gebeurde het tegen de Spartaan, toen scheidsrechter Willing, bij een stand van 40 voor A.F.C. affloot wegens mist. Deze tegenslagen prikkelden ons elftal tot het uiterste en een moordende eindspurt met de Spartaan werd ingezet. Deze strijd vond zijn climax op 7 April. Spartaan moest naar D.V.S., wij ontvingen Amstel. Won A.F.C., dan waren we kampioen, en was Amstel gedegradeerd. Verloor A.F.C., dan was de Spartaan kampioen en Amstel behouden. Twee volkomen van de kook zijnde elftallen begonnen te spelen. De stand Ajax 16 12 2 2 26 39—12 Spartaan 16 9 2 5 20 39—17 A.F.C. 16 9 2 5 20 29—19 Blauw Wit 16 10 6 20 31—22 V.R.C. 16 7 3 6 17 34—36 D.E.C. 16 6 10 12 17—37 V.V.A. 16 5 11 10 29—44 H.F.C. II 16 4 2 10 10 32—47 Haarlem 11 16 3 3 10 9 22—38 't Gooi 6 3 2 1 8 8—4 A.F.C. 6 3 1 2 7 12—4 Feijenoord 6 3 1 2 7 9—6 S.V.V. 6 1 5 2 2—1'

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1935 | | pagina 17