Koe A.P.C. toen in trek was toont U deze kiek ^aar padvinders in t touw waren on het talryke publiek binnen de perken te brengen en te doen blyven Sn achttienhonderd pegels de berooide kas kwamen styven Dat de A.F.C. antieken zich niet geneeren Toont U deze foto van de oude Heeren Ongetrouwde veteranen tegen getrouwde degelykheid Let wel op het insigne hunner waardigheid.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1920 | | pagina 8