Evenwol was er nog net genoeg om te gaan varen Waar de Praeses en aanhang byna te laat gekomen waren Ook het lie wordt in de A.P.C. behoorlyk geëerd Zooals U deze kiek van hun kampioenschap leert.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1920 | | pagina 5