De eerste plaat toont hoe het eerste lustrum werd gevierd Let wel op den haard, die Bernard's aangelaat versiert, Voorts ziet U Bchaf, Guykens, van Goy, Hein Brass Kortom alles wat reeds vroeg A.F.C. enthousiast waB. Volgt een kiek van een XI tal uit lateren tyd, daarin het heel dikwyls in het veld werd afgeleid. De Odinks, de Klompen, de Blicklieden en de Scheepensbent Wier namen elk A.F.C.er in het hart ia geprent.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1920 | | pagina 2