r evenals alles vrat hier nog achterzit Bestuur, doch tevens eerelid De man die steeds zorgde voor fikcohe reclame De D.V.S. kar, noemde ik U reeds by name. Dan volgt Albert van Geasel door sommige leden Met een schulden register angstig vermeden, Dooh wien namens allen hulde worde gebracht Voor zyn nauwgezetheid en arbeidskracht.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1920 | | pagina 21