liiwfm tvmiWS^ham 1805 18 192C 1 Grepen uit de A.F.C. Geschiedenis {Vry naarder. Schoolmeester") door P.H.Vermeulen Voors.Peest-Comm. Dames en Heeren, verzamel een moment je memorie Voor wat hier komt, n.l. de A.P.C. Historie. Van de oprichting kan ik U geen plaatje geven Daar niemand wist, dat we zoo lang zouden leven. i 1 1 --w—

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1920 | | pagina 1