Dat A.I.e. lief en leed met zyn leden weet te dragen Illustreert deze foto» waar een vrygezel wordt begraven. En nu een paar foto's van een paar menechen, Wien elk A.ï'.C.er steeds het beste zal wenschen. 11 Aerst Warburton, de trainer "oor zyn yvrig werkenj I ~'m A.F.C, te verbeteren» te versterken. f&r-..

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1920 | | pagina 15